Digitalisering i offentlig sektor

I “En digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025″ trekker regjeringen og KS fram deling av data – både innad i det offentlige og ut mot det private markedet – som det desidert viktigste grepet for digitaliseringen av Norge.

Gjennom arbeidet med standardisering, integrering, bruk av nasjonale felleskomponenter, løsningsarkitektur og strategisk rådgivning har vi fått høy kompetanse på hva som skal til for å verdikjeder/økosystemer til å fungere.

Fellestjenester Bygg, og nå Fellestjenester Plan, blir fremhevet som et vellykket offentlig/privat samarbeid gjennom etablering av økosystem med det offentlige som tilrettelegger, og det private som konkurrerer i et marked om å lage sluttbrukerløsninger. Arkitektum bistår alle aktørene i økosystemet.

Vi mener å ha særdeles god innsikt i bruk av nasjonale felleskomponenter og løsninger, og har fokus på å gi gode råd på gjenbruk av felleskomponenter og fellesløsninger, som en uavhengig leverandør. Gjennom deltakelse i prosjektene ePlan, eByggesak, eByggesøknad, Geointegrasjon, SOSI, BIM og Noark arkivstandarden, har Arkitektum vært en viktig bidragsyter og leverandør i å utvikle standarder som danner grunnlag for digitaliseringen som skjer innenfor områder som dagens Fellestjenester Bygg løsning bruker. Arkitektum har også vært strategirådgiver for kommuner knyttet til bruk og implementering av standardene.

 

Privacy Preference Center

Nødvendige

Dette er "cookies" som er nødvendige for for at sidene skal fungere. De brukes til å sikre en god brukeropplevelse.
Du kan alltid se hvilke "cookies" som brukes i din browser, enten i tilknytning til sidens adresse (URL) eller ved å se på kildekoden ("vis kilde").

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent], adce_theme, wordpress_*, wp_settings-*, wp_settings_time-*, PHPSESSID

Advertising

Sidebruksanalyse

Disse "cookies" samler inn enkel informasjon om sidebruken. Informasjonen brukes til analyse v.hj.a. Google Analytics.

_ga, _gat, _gid, IDE

Other