Geonorge

Siden 2013 har Arkitektum hatt avtale med Kartverket om å utvikle Geonorge.no. Geonorge er Kartverkets nettsted med kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata.

Geonorge er en del av Norge digitalt; et samarbeid mellom offentlige virksomheter med ansvar for å etablere og forvalte kartdata og annen stedfestet informasjon. Geonorge utvikles og driftes av Kartverket på vegne av partene i Norge digitalt samarbeidet.

geoportal skisse

Arkitektums avtale omfatter konsulenttjenester for Geonorges brukerløsning. Løsningen består av kartkatalogen, registrene, hjelpeverktøy, fagverktøy og en rekke API’er. 

Kjernen i Geonorge-prosjektet består av forvaltning av geografiske metadata. Geonorge er en felles plattform som er laget for å utveksle og tilgjengeliggjøre data mellom alle partene i Norge Digitalt-samarbeidet. Arkitektum har bistått med å utvikle verktøy for å forvalte metadata og tilhørende registre. 

Tilgjengeliggjøring av data har vært et gjennomgående tema i prosjektet. God brukervennlighet og enkle prosesser har vært viktig for å øke bruken av de ulike verktøyene som er blitt utviklet. Gjennom dette prosjektet har vi fått meget god innsikt i prosessene rundt forvaltning og tilrettelegging av geografiske data. Vi har fått være med på utvikling av arkitektur og bidratt til å legge strategier for hvordan IT-løsningene best kan hjelpe til med distribusjon av data.

 

Hallstein Søvik

Hallstein Søvik

Kundeansvarlig

Privacy Preference Center

Nødvendige

Dette er "cookies" som er nødvendige for for at sidene skal fungere. De brukes til å sikre en god brukeropplevelse.
Du kan alltid se hvilke "cookies" som brukes i din browser, enten i tilknytning til sidens adresse (URL) eller ved å se på kildekoden ("vis kilde").

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent], adce_theme, wordpress_*, wp_settings-*, wp_settings_time-*, PHPSESSID

Advertising

Sidebruksanalyse

Disse "cookies" samler inn enkel informasjon om sidebruken. Informasjonen brukes til analyse v.hj.a. Matomo.

_pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses

Other