Fellestjenester Plan

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) satte igang flere prosjekter høsten 2020 der målet er å gjøre plan og byggesaksprosessen enklere. Prosjektene er basert på erfaringer fra prosjektet Fellestjenester Bygg.

Arbeidet med digitalisering av byggesaksprosessen var godt i gang i starten av 2020, og med regjeringens tiltakspakke etter covid-19 fikk prosjektene ekstra midler og mer aktivitet.

Se en film om Drømmescenario plandata

Offentlige plandata er viktig som underlag for byggesøknader. I gode digitale selvbetjeningsløsninger bør relevante plandata kunne hentes direkte inn i den enkelte søknad. I dag er plandata ofte ikke av tilstrekkelig kvalitet, og tilbys heller ikke i en form som støtter bruk i digitale verktøy. Fellestjenester PLAN retter seg mot denne problemstillingen. Pilotprosjektet har som formål å tilrettelegge for automatisk kontroll av reguleringsplanforslag før innsending til kommunene, etter modell av Fellestjenester BYGG. 

Varsling om planoppstart ble lansert januar 2021. Det første varslet ble lansert av kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astup.

Arkitektum har vært med fra prosjektet startet i 2020 og har ansvar for kontroll og distribusjon .

Vil du lese mer om Fellestjenester Plan se her  

Prosjektleder

Tine Høllre

Prosjektleder

Privacy Preference Center

Nødvendige

Dette er "cookies" som er nødvendige for for at sidene skal fungere. De brukes til å sikre en god brukeropplevelse.
Du kan alltid se hvilke "cookies" som brukes i din browser, enten i tilknytning til sidens adresse (URL) eller ved å se på kildekoden ("vis kilde").

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent], adce_theme, wordpress_*, wp_settings-*, wp_settings_time-*, PHPSESSID

Advertising

Sidebruksanalyse

Disse "cookies" samler inn enkel informasjon om sidebruken. Informasjonen brukes til analyse v.hj.a. Matomo.

_pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses

Other