Fellestjenester Bygg

Fellestjenester BYGG er en felleskomponent fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) for innsending av digitale byggesøknader til alle landets kommuner og aktuelle sektormyndigheter. Arkitektum har siden desember 2015 jobbet med utvikling av tjenesten på oppdrag for DiBK.

I 2014 lanserte DiBK en strategi for framtidens digitale byggsektor. De langsiktige målene i strategien er blant annet selvbetjeningsløsninger for alle søknader om byggetillatelser, at all kommunikasjon i byggsektoren går digitalt og at regelverket støtter automatisk regelsjekk av de fleste byggesaker.

Fellestjenester BYGG er en tjeneste som integreres med søknadssystemer utviklet for og av byggenæringen. Tjenesten tilbyr

  • innsending av digitale byggesøknader
  • digital leveranse av kvalitetsikrede byggesøknader til alle kommuner
  • leveranse av data kompatibel med kommunale fagsystemer som støtter eByggesak
  • standardisering av søknadsdata
  • validering av byggedata og automatisk regelsjekking (tilgjengelig også som API)
  • APIer for maskin til maskin status oppdatering
  • løsning for utsendelse av ansvarsrett til ansvarlige foretak
  • løsning for utsendelse av digitale nabovarsel
  • kryptering av fødselsnummer og andre GDPR hensyn
  • Tjenesten er bygget på Altinn plattformen, digital utsending til kommunene går gjennom KS SvarUt og vi har integrert løsninger fra Difi.

Tjenesten blir brukt av private foretak som utvikler søknadssystemer. I andre enden av økosystemet er kommunene som  som via sine eByggesakssystemer mottar søknadene. Arkitektum har en sentral rolle i prosjektet og vårt ansvar innebærer design og utvikling av tjenestene for DiBK og dialog med leverandørene av søknadssystemer og eByggesakssystemer.

Fellestjenester BYGG, KS eByggesøk og eByggsøknad har også gitt oss god kunnskap om BIM. I prosjektet har vi jobbet med å få på plass prosesser og infrastruktur for å kunne benytte BIM-modellene og IFC-formatet underveis i søknadsprosessen. BIM-modellene inneholder mye informasjon som kan brukes til å preutfylle søknaden. Modellene kan også benyttes til å fylle ut boligspesifikasjonen som brukes til matrikkelføring.

Fellestjenester BYGG har mer enn 20 skjema og tjenester (eksempler er rammesøknad, nabovarsel og søknad om endringstillatelse) som er definert med datamodeller utviklet av Arkitektum. Modellene utvikles i verktøyene Enterprise Architect og SERES. Det er fokus på gjenbruk av komponenter og en helhetlig utforming.

Arkitektum har bistått DiBK med etablering og strukturering av service desk arbeidet samt den praktiske kontinuerlige supporten i 1., 2. og 3. ledd. Det omfatter rutinemessig saksbehandling og -oppfølging, analyse og feilretting samt oppfølging med 3. parter: konsesjonshavere, kommuner og tjenesteleverandører, som KS og Altinn.

Som en naturlig utvikling av tjenestespekteret i FtB ønsker sektormyndigheter som skal involveres i byggesøknader integrasjon med FtB og tilrettelegging av egne tjenester og egen dataflyt. Arkitektum bistår p.t. Arbeidstilsynet med dette i samarbeid med DiBK.

Arkitektum har utviklet modeller for uthenting av preaksepterte ytelser fra TEK17 (Digitek), som ledd i DiBKs utforskning av mulighetene og utfordringene ved å digitalisere regelverk. Som ledd i arbeidet har det vært avholdt workshops internt i DIBK og med eksterne interessenter i byggebransjen. Prosjektet er nå inne i en evalueringsfase, der Arkitektum AS bidrar med konsolidering av modeller og innhold samt utvikling av testverktøy.

Arkitektum har bygd opp det tekniske driftsmiljøet for FtB og etablert et driftsmiljø for overvåking og oppfølging ved hendelse. Det er også etablert en vaktordning som kompetente konsulenter inngår i i forhold til å håndtere kritiske feilsituasjoner. FtB er bygd opp slik at det gi en stabil, trygg og funksjonell plattform for kontinuerlig drift og utvikling av FtB.

Tor Oskar Ova Johnsen
Prosjektleder

Tor Oskar Ova Johnsen

Prosjektleder

Privacy Preference Center

Nødvendige

Dette er "cookies" som er nødvendige for for at sidene skal fungere. De brukes til å sikre en god brukeropplevelse.
Du kan alltid se hvilke "cookies" som brukes i din browser, enten i tilknytning til sidens adresse (URL) eller ved å se på kildekoden ("vis kilde").

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent], adce_theme, wordpress_*, wp_settings-*, wp_settings_time-*, PHPSESSID

Advertising

Sidebruksanalyse

Disse "cookies" samler inn enkel informasjon om sidebruken. Informasjonen brukes til analyse v.hj.a. Matomo.

_pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses

Other