eByggesak og ePlansak

Arkitektum har bistått KS siden 2008 med IT prosjekter innenfor Plan, bygg, geodata og arkiv. Noen av de siste er eByggeSak, ePlanSak og Geointegrasjon.

eByggesak er en nasjonal standard/veileder som setter krav til kommunale fagsystem/sakstøtte for kommunal byggesaksbehandling. Arkitektum har bidratt i hele prosessen og har hatt spesielt ansvar for tekniske krav, standarder og informasjonsmodeller.  Disse skal dekke kommunens behov med fokus på gjenbruk av informasjon i hele brukerreisen. Se mer informasjon her: ks.no/eByggesak

ePlansak er en nasjonal standard/veileder som setter krav til kommunale fagsystem for behandling av planforslag. Arkitekum er en av flere parter som har bistått KS i arbeidet. Se mer informasjon her: ks.no/ePlansak 

Tor Kjetil Nilsen
Prosjektleder

Tor Kjetil Nilsen

Prosjektleder

Privacy Preference Center

Nødvendige

Dette er "cookies" som er nødvendige for for at sidene skal fungere. De brukes til å sikre en god brukeropplevelse.
Du kan alltid se hvilke "cookies" som brukes i din browser, enten i tilknytning til sidens adresse (URL) eller ved å se på kildekoden ("vis kilde").

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent], adce_theme, wordpress_*, wp_settings-*, wp_settings_time-*, PHPSESSID

Advertising

Sidebruksanalyse

Disse "cookies" samler inn enkel informasjon om sidebruken. Informasjonen brukes til analyse v.hj.a. Matomo.

_pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses

Other