DigiTek

Det har eksistert et presserende behov for å digitalisere Byggteknisk forskrift (TEK17) sammen med dens veiledninger, for å gjøre dem mer tilgjengelige og anvendelige innenfor lovverket som styrer byggverk i Norge.


I 2019 tok vi initiativet til å utvikle en prototype kalt DigiTEK. Denne prototypen inkluderte et Application Programming Interface (API) som opererte basert på brukerens angivelse av brannklasse og risikoklasse som parametere for et gitt bygningsobjekt. Tjenesten returnerte deretter de relevante bestemmelsene i TEK17, sammen med de tilhørende veiledningene, som var spesifikke for det aktuelle bygningsprosjektet og var strukturert i BPMN og DMN format.


Mellom 2021 og 2022 gikk vi videre med utviklingen av tjenesten for å muliggjøre levering av en komplett oversikt over Tek17-regelverket og de forhåndsgodkjente ytelsene, basert på gjeldende forskrifter og veiledninger. Denne tjenesten ble strukturert via API-et og ble rettet mot løsningsprodusenter, som representerer den typiske brukergruppen. Løsningsprodusentene benytter tjenesten som en integrert del av egne systemer og løsninger for å implementere TEK17-regelverket.


Betaversjonen av tjenesten ble lansert i 2022, og vi har nå tatt et viktig skritt mot å tilby en mer tilgjengelig og digital versjon av TEK17 og dets veiledninger.

Matias Gonzalez Tognoni
Prosjektleder

Matias Gonzalez Tognoni

Systemutvikler

Privacy Preference Center

Nødvendige

Dette er "cookies" som er nødvendige for for at sidene skal fungere. De brukes til å sikre en god brukeropplevelse.
Du kan alltid se hvilke "cookies" som brukes i din browser, enten i tilknytning til sidens adresse (URL) eller ved å se på kildekoden ("vis kilde").

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent], adce_theme, wordpress_*, wp_settings-*, wp_settings_time-*, PHPSESSID

Advertising

Sidebruksanalyse

Disse "cookies" samler inn enkel informasjon om sidebruken. Informasjonen brukes til analyse v.hj.a. Matomo.

_pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses

Other