Prosjekter

Hvordan kan KI effektivisere informasjonsforvaltning?   

Brønnøysundregistrene ønsker å gjøre rapporteringsprosessen rundt bærekraft enklere for alle virksomheter i Norge. Arkitektum og Brønnøysundregistrene utarbeidet våren 2024 ett pilot prosjekt der målet var å finne ut om en kan få en KI-assistent til å være ekspert på begrepsbeskrivelser og datakildekartlegging innen bærekraftsområdet.

Fellestjenester Bygg

Fellestjenester BYGG er verktøykassen for tjenesteleverandører i IKT-bransjen som ønsker å utvikle løsninger for byggesøknader. Arkitektum utvikler denne vertøykassen!

Fellestjenester Plan

Tre spennende pilotprosjektene som skal bidra til både sysselsetting, nye effektiviserende arbeidsmåter og være et viktig skritt mot et fungerende, heldigitalt økosystem for utbyggings planlegging. Arkitektum er sentral leverandør til prosjektene.

Geonorge

Geonorge er utviklet for at det skal være enkelt å dele og bruke geografiske ferske data. Arkitektum har vært med å utviklet Geonorge helt fra starten av i 2014.

Arkade 5 – Test av arkivdata

Arkitektum har på oppdrag fra Arkivverket utviklet et verktøy som skal teste arkivuttrekk både før og etter leveranse til arkivinstitusjon. Første versjon ble lansert høsten 2017. Testverktøyet skal kunne brukes fritt av alle forvaltningsorgan i Norge. Målgruppen er primært arkivskapere i statlige og kommunal sektor, foruten Arkivverket selv, men private aktører skal også kunne ta verktøyet i bruk.

Arbeidstilsynets samtykke

nneholder arbeidsplasser, må tiltakshaver søke Arbeidstilsynet om samtykke til byggeplanene. Nå kan dette gjøres digitalt via en løsning som Arkitektum har utviklet på oppdrag for Arbeidstilsynet. Løsningen er nært knyttet til tjenester utviklet i prosjektet Fellestjenester Bygg

eByggesak og ePlansak

Arkitektum har bistått KS siden 2008 med IT prosjekter innenfor Plan, bygg, geodata og arkiv. Noen av de siste er eByggeSak, ePlanSak og Geointegrasjon.

GeoIntegrasjon

Geointegrasjon er felles standarder og prinsipper for samspill mellom fagsystemer, GIS, sak- og arkivsystemer, i offentlig sektor. Prosjektet startet i 2008 og er et samarbeid mellom Kartverket og KS. Arkitektum har vært med hele veien og spilt en sentral rolle i arbeidet gjennom hele prosjektperioden.

DigiTek

Det er et behov for å kunne få Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning digitalisert, slik at de blir lettere tilgjengelige når byggverk skal oppføres lovlig i Norge.

Privacy Preference Center

Nødvendige

Dette er "cookies" som er nødvendige for for at sidene skal fungere. De brukes til å sikre en god brukeropplevelse.
Du kan alltid se hvilke "cookies" som brukes i din browser, enten i tilknytning til sidens adresse (URL) eller ved å se på kildekoden ("vis kilde").

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent], adce_theme, wordpress_*, wp_settings-*, wp_settings_time-*, PHPSESSID

Advertising

Sidebruksanalyse

Disse "cookies" samler inn enkel informasjon om sidebruken. Informasjonen brukes til analyse v.hj.a. Matomo.

_pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses

Other