Arkade 5 – Test av arkivdata

Arkitektum har på oppdrag fra Arkivverket utviklet et verktøy som skal teste arkivuttrekk både før og etter leveranse til arkivinstitusjon.  Første versjon ble lansert høsten 2017.

Testverktøyet skal kunne brukes fritt av alle forvaltningsorgan i Norge. Målgruppen er primært arkivskapere i statlige og kommunal sektor, foruten Arkivverket selv, men private aktører skal også kunne ta verktøyet i bruk. 

Verktøyet brukes som et test- og dokumentasjonssystem ved uttrekk. Det er en målsetning å redusere ressursbruken på overføring av arkivmaterialet. I dag medfører en overføring av arkivmateriale høy ressursbruk hos arkivskaper og hos Arkivverket.

Verktøyet forenkler testprosessene betraktelig, og en kan dermed raskt gjøre forbedringer slik at kvaliteten øker på arkivmaterialet som overføres.

Ved overføring så sjeldent som hvert 5. til 10. år inneholder deler av arkivmaterialet gamle feil som er både vanskelige og ressurskrevende å rette opp i og å dokumentere. Det er en målsetning å avdekke feil i arkiv så tidlig som mulig i testprosessen, helst hos arkivskaper. Dermed kan rettinger gjøres før uttrekket overføres fra forvaltningen til Arkivverket for endelig verifikasjon, og kostnadene kan reduseres. Forvaltningsorganene kan rette opp teknisk genererte feil umiddelbart, fremfor at man ender opp med mer ressurskrevende opprydding i etterkant.

arkade 5

Link til informasjon og nedlasting

Jørgen Tellnes

Jørgen Tellnes

Prosjektleder

Privacy Preference Center

Nødvendige

Dette er "cookies" som er nødvendige for for at sidene skal fungere. De brukes til å sikre en god brukeropplevelse.
Du kan alltid se hvilke "cookies" som brukes i din browser, enten i tilknytning til sidens adresse (URL) eller ved å se på kildekoden ("vis kilde").

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent], adce_theme, wordpress_*, wp_settings-*, wp_settings_time-*, PHPSESSID

Advertising

Sidebruksanalyse

Disse "cookies" samler inn enkel informasjon om sidebruken. Informasjonen brukes til analyse v.hj.a. Google Analytics.

_ga, _gat, _gid, IDE

Other