Arbeidstilsynets samtykke

Ved innsending av byggesøknader der tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og der bygningen inneholder arbeidsplasser, må tiltakshaver søke Arbeidstilsynet om samtykke til byggeplanene. Nå kan dette gjøres digitalt via en løsning som Arkitektum har utviklet på oppdrag for Arbeidstilsynet. Løsningen er nært knyttet til tjenester utviklet i prosjektet Fellestjenester Bygg.

Versjon 1, som er i drift nå, distribueres fra søkersystemene via Altinn for signering, og deretter til Arbeidstilsynets byggesakssystem via KS sin FIKS plattform.

Versjon 2 er under utvikling og der legger man opp til automatisk samtykke for de fleste av søknadstypene. For å få samtykke vil søknaden bli sjekket og validert i forhold til en rekke krav som søker må svare på (sjekklister). I tilleg sjekkes at nødvendige dokumenter følger med søknaden. Gevinsten for søkere ved å ta i bruk versjon 2 av Arbeidstilsynets søknad om samtykke er en vesentlig tidsreduksjon i søknadsprosessen.

 

 

Helge Nymoen

Helge Nymoen

Prosjektleder

Privacy Preference Center

Nødvendige

Dette er "cookies" som er nødvendige for for at sidene skal fungere. De brukes til å sikre en god brukeropplevelse.
Du kan alltid se hvilke "cookies" som brukes i din browser, enten i tilknytning til sidens adresse (URL) eller ved å se på kildekoden ("vis kilde").

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent], adce_theme, wordpress_*, wp_settings-*, wp_settings_time-*, PHPSESSID

Advertising

Sidebruksanalyse

Disse "cookies" samler inn enkel informasjon om sidebruken. Informasjonen brukes til analyse v.hj.a. Google Analytics.

_ga, _gat, _gid, IDE

Other