PsTools – SOSI produktspesifikasjon

SOSI produktspesifikasjoner på den enkle måten.

PsTools er verktøyet som effektiviserer arbeidet med å lage SOSI produktspesifikasjoner

PsTools

 • krever ingen lokal installasjon
 • lar deg plukke relevante objekttyper fra objektregister
  • Ikke nødvendig å bruke eget UML modelleringsverktøy
 • sikrer at
  • applikasjonsskjemaet i produktspesifikasjonen er i samsvar med SOSI Generell objektkatalog
  • applikasjonsskjemaet følger gjeldende modelleringsregler
  • spesifikasjonene for bruk av utvekslingsformat (SOSI prikk-format og/eller GML) er konsistente
 • hjelper til slik at en SOSI Produktspesifikasjon inneholder de kapitlene standarden sier den skal inneholde
 • gir deg sluttresultatene
  • Et nesten ferdig produktspesifikasjons-dokument som du bare må tilpasse egen design
  • UML applikasjonsskjema (som EnterpriseArchitect-prosjekt og som XMI-fil)
  • Leveranserapport som validerer UML modellen ihht SOSI modelleringsregler
  • GML applikasjonsskjema
  • GML eksempeldatasett (autogenerert)

Vi har laga en skryte-video (se under), som bl.a. forklarer hvordan PsTools forenkler arbeidet, sammenlignet med hva som trengs når en må klare seg med generelle verktøy.

PsTools kan prøvekjøres på sosi.arkitektum.no

pstools

Interessert?

Ta kontakt med Hallstein Søvik for tilbud


Privacy Preference Center

Nødvendige

Dette er "cookies" som er nødvendige for for at sidene skal fungere. De brukes til å sikre en god brukeropplevelse.
Du kan alltid se hvilke "cookies" som brukes i din browser, enten i tilknytning til sidens adresse (URL) eller ved å se på kildekoden ("vis kilde").

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent], adce_theme, wordpress_*, wp_settings-*, wp_settings_time-*, PHPSESSID

Advertising

Sidebruksanalyse

Disse "cookies" samler inn enkel informasjon om sidebruken. Informasjonen brukes til analyse v.hj.a. Google Analytics.

_ga, _gat, _gid, IDE

Other