Geonorge nedlasting – Oppdatere metadata med distribusjonsinformasjon

For Norge Digitalt parter som ønsker å tilby nedlastbare datasett gjennom bestillingsløsningen i geonorge så er det enkelte metadata som trenger å oppdateres. Her beskrives en måte å gjøre dette på med GeoNorgeAPI.
For å få data tilgjengelig i «handlekurv» løsning på geonorge.no som kommer i produksjon i versjon 4.0 så må en først tilby et grensesnitt med nedlasting API (http://download.dev.geonorge.no/Help – skal skrive mer om dette snart ) for disse data. Når det er klart så må noen metadata i kartkatalogen oppdateres. En trenger metadatauuid for å oppdatere dette. I geonorge distribusjonsløypene så er det stort sett FME som legger inn data til nedlasting. I disse løypene så kan det legges inn et steg som også oppdaterer metadata i kartkatalogen. GeonorgeAPI passer fint til nettopp dette.

Eksempel på oppdatering av metadata for distribusjon gjennom nedlastingsløsning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
private void GetMetadataAndUpdateDistribution()
{
    GeoNorgeAPI.GeoNorge api = new GeoNorgeAPI.GeoNorge("myusername","mypassword", "https://www.geonorge.no/geonetworkbeta/");
     
    // uuid til datasettet: Administrative enheter
    var metadata = api.GetRecordByUuid("041f1e6e-bdbc-4091-b48f-8a5990f3cc5b");
     
    GeoNorgeAPI.SimpleMetadata simpleMetadata = new GeoNorgeAPI.SimpleMetadata(metadata);
     
    SimpleDistributionDetails distributionDetails = simpleMetadata.DistributionDetails;
     
    // Kodeverdi for protokoll hentes fra https://register.geonorge.no/subregister/metadata-kodelister/kartverket/distribusjonstyper
    distributionDetails.Protocol = "GEONORGE:DOWNLOAD";
 
    // URL til tjeneste som implementerer Geonorge Nedlasting API - http://download.dev.geonorge.no/Help   
    distributionDetails.URL = "http://download.dev.geonorge.no/api/capabilities/";
         
    // oppdatering av XML-objektet som ligger i bakgrunn skjer ved "set"-metoden på SimpleMetadata-objektet
    simpleMetadata.DistributionDetails = distributionDetails;
 
    // oppdaterer dato for når datasettet sist er oppdatert
    sm.DateUpdated = DateTime.Now;
 
    api.MetadataUpdate(simpleMetadata.GetMetadata());
}

Kartkatalogen vil nå vise handlekurv symbolet for dette datasett og kalle nedlastingsAPI for bestillinger.

Privacy Preference Center

Nødvendige

Dette er "cookies" som er nødvendige for for at sidene skal fungere. De brukes til å sikre en god brukeropplevelse.
Du kan alltid se hvilke "cookies" som brukes i din browser, enten i tilknytning til sidens adresse (URL) eller ved å se på kildekoden ("vis kilde").

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent], adce_theme, wordpress_*, wp_settings-*, wp_settings_time-*, PHPSESSID

Advertising

Sidebruksanalyse

Disse "cookies" samler inn enkel informasjon om sidebruken. Informasjonen brukes til analyse v.hj.a. Google Analytics.

_ga, _gat, _gid, IDE

Other