Eksempeldatasett 3D GML Plan

Vinteren 2015 gjennomførte Arkitektum et prosjektet med å lage eksempeldatasett for 3D GML. Det ble finansiert av Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Prosjektrapporten er tilgjengelig på http://gml.arkitektum.no/eksempeldatasett/Eksempeldatasett%203D%20GML_prosjektrapport_20150311.pdf.

Hensikt med prosjektet

Prosjektet ble gjennomført for å få litt mer erfaring med GML og 3D-data, og avdekke noen av de tekniske utfordringene forbundet med dette.

Utfordringer

Det virker å være liten erfaring med bruk av 3D-geometri (GML Surface og GML Solid) i ISO19136-versjonen av GML.

Det virker derimot å være mye aktivitet, i alle fall på å lage fritt tilgjengelige viewere, for tilsvarende geometrier basert på CityGML og også IFC/BuildingSmart.

3D-visualisering arealplan

De aktuelle standardene for 3D geometri (hovedsakelig GML/ISO19136) har mange opsjoner som gjør at samme objekt kan representeres geometrisk på mange måter. Det burde nok vært gjort en jobb for å finne ut hva som er «optimal frihetsgrad» for brukerne, og dermed om noen av opsjonene/mulighetene som standardene gir, burde vært tatt bort.

Eksempeldatasettene med GML solid og GML surface-data er produsert etter ei løype som er «innom» CityGML. Datasettene er manuelt redigert for å validere etter GML 3.2.1-skjema. Resultatet av valideringen for de enkelte datasettene finnes i prosjektrapporten. Det er ikke gjort noen vurdering om den geometriske representasjonen er den optimale for de ulike objektene. Her er antakeligvis en jobb å gjøre framover.

Hva er gjort ?

Det er produsert følgende eksempeldatasett som GML-filer:

 • Reguleringsplan
  • Tradisjonell reg.plan på bakken (vertikalnivå 2)
  • Tradisjonell reg.plan under bakken (vertikalnivå 1)
  • Mulighetsrom (3d/solid geometri)
 • Terrengoverflate
  • Terrengoverflate med GML/Surface-geometri. Egnet for å drapere reg.plan vertikalnivå 2 på.
 • VA-ledningsnett
  • Geometri både som punkt (for kopling) og linje (for ledning), men også noen utvalgte ledninger og kummer som volum (GML Solid)

For alle datasettene er basert på GML applikasjonsskjema (XSD-skjema). GML applikasjonsskjemaene er alle laget etter «SOSI-metoden». SOSI-metoden innebærer det er tatt utgangspunkt i fagområdestandarder i SOSI Del 2. Ut fra disse er det laget produktspesifikasjons-UML-modeller. GML applikasjonsskjemaene er så generert ved hjelp av ShapeChange.

Det betyr at det for alle datasett også finnes UML applikasjonsskjema og GML applikasjonsskjema.

Hvor finnes mer dokumentasjon?

Prosjektrapporten er tilgjengelig på http://gml.arkitektum.no/eksempeldatasett/Eksempeldatasett%203D%20GML_prosjektrapport_20150311.pdf.

Eksempeldatasettene som er produsert finnes på http://gml.arkitektum.no/eksempeldatasett

UML-modeller og GML-skjema finnes på

Alle filene er tilgjengelige i «fullversjon», dvs hvem som helst kan ta utgangspunkt i det som er produsert av filer, og arbeide videre fra disse.

Erfaringer/Tilbakemeldinger

Vi er svært interessert i å høre om erfaringer som er gjort med bruk av eksempeldatasettene. Send gjerne tilbakemelding til erling@arkitektum.no

Privacy Preference Center

Nødvendige

Dette er "cookies" som er nødvendige for for at sidene skal fungere. De brukes til å sikre en god brukeropplevelse.
Du kan alltid se hvilke "cookies" som brukes i din browser, enten i tilknytning til sidens adresse (URL) eller ved å se på kildekoden ("vis kilde").

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent], adce_theme, wordpress_*, wp_settings-*, wp_settings_time-*, PHPSESSID

Advertising

Sidebruksanalyse

Disse "cookies" samler inn enkel informasjon om sidebruken. Informasjonen brukes til analyse v.hj.a. Google Analytics.

_ga, _gat, _gid, IDE

Other